وجه تمایز ایمپلنت موزوگرائو علاوه بر خواص بیومکانیک و کیفیت مطلوب و نوع طراحی ویژه آن ، امکان رهگیری ایمپلنت است . به این ترتیب که به همراه هر ایمپلنت یک کارت مشخصات Impland Card در پکینگ ایمپلنت وجود دارد که دندانپزشک بعد از نهایی شدن ایمپلنت و نصب روکش مشخصات این کارت را با توجه به موقعیت دندان و کد ایمپلنت کاشته شده تکمیل می نماید.

کارت ایمپلنت

استفاده کننده ایمپلنت در هر زمان که نیاز به کنترل مشخصات ایمپلنت داشت می تواند از طریق این صفحه که مرتبط با سایت موزوگرائو است اطلاعات ایمپلنت خود شامل پلتفرم ایمپلنت، تاریخ ساخت و تولید، دیاگرام ایمپلنت، تاریخ کاشت ایمپلنت و پزشک معالج را مشاهده نماید و در صورت نیاز به خدمات پس از فروش بدون نیاز به باز کردن ایمپلنت می تواند از طریق هر یک از دندانپزشکان اقدام نماید.

 برای مشاهده مشخصات ایمپلنت خود کد درج شده روی Implant Card  را در فرم زیر وارد نمایید.

در صورت تمایل به مشاهده نحوه نمایش اطلاعات یک ایمپلنت می توانید کد ۳۱۱۴۱۸۱۱ را وارد نمایید. این کد مربوط به یکی از ایمپلنت هایی است که برای آموزش و معرفی سیستم استفاده می شود و به همین جهت نام استفاده کننده آن ثبت نشده است .