ایمپلنت و تجهیزات دندانپزشکی
کنگره دکتر نواب
۲۸

پنجاه و سومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکان ایران

پنجاه و سومین کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکان ایران با موضوعیت «چالشهای تشخیص در دندانپزشکی» از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ در مرکز همایشهای برج میلاد تهران برگزار شد. در این رویداد علمی و تخصصی که همه ساله با حضور جمع کثیری از دندانپزشکان گرامی و دانشجویان دانش...