ایمپلنت و تجهیزات دندانپزشکی
کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیست‌
۹

کنگره پروستودنتیست های ایران آذرماه ۹۲

سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران از پنجم الی هشتم آذرماه سال ۹۲ در محل هتل المپیک برگزار گردید. شعار این کنگره دانش در غالب هنر و تکنولوژی تعیین شده بود و از آنجا که در کنگره سال گذشته انجمن کارگاه های عملی مورد استقبال بی سابقه همکاران دندانپزشک قر...