ایمپلنت و تجهیزات دندانپزشکی
کلاس دریلینگ ایمپلنت
۳

برگزاری کلاس جراحی بیسیک ایمپلنت و لود ایمپلنت

کلاس جراحی بیسیک ایمپلنت دندانی و دریلینگ و لود ایمپلنت در تاریخ   دوم خرداد ۱۳۹۳  در محل دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی شرکت الماس دندان ایرانیان در صبح و بعد از ظهر توسط آقای دکتر محمدرضا دل آرام پریودنتیست و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران  برگزار شد.   در این دو...