درسال ۲۰۱۵ کمپانی Mozograu لاین جدیدی بنام  MTA به دنیای ایمپلنت های دندانی ارائه نمود.

Mta شبیه هیچ محصول مشابهه در بازارنیست.

این محصول ازنظر ساختاری هیچ تفاوتی باایمپلنت های Integral نداردواز همان کیفیت بالای ارائه شده در Integral برخوردار است.واین سیستم که مخفف سه کلمه Multi TaskAbutment می باشد یک نوآوری کم نظیر جهت سهولت در کار وقالب گیری می باشد که ازنظر قیمتی برای پزشکان که پروسه پروتز رانیز خود انجام خواهند داد بسیارمقرون بصرفه خواهد بود.زیرا دراین سیستم به جای مانت، یک اباتمنت مستقیم قرار دارد که پس از Insertنمودن فیکسچر، اباتمنت آن جداشده و پس ازاتمام Loading از همان اباتمنت می توان مجددا برای پروتزدائم استفاده نمود.همچنین دراین سیستم  Impression cap جهت قالب گیری Close موجود میباشد که به راحتی هرچه تمام امکان راحتی قالبگیری Close ودقت قالبگیری Openرابه شما خواهد داد.

به عبارتی دراین سیستم با پرداخت هزینه ای مناسب شما ۴قطعه رادر یک پک خواهید اشت.این ۴قطعه شامل Fixture+Abutment+Impression cap+Coverscrewمی باشد.

همچنین این محصول در ۳ قطر ۳.۷۵ _۴.۲۵_۵ ودر ارتفاع های ۸_۱۰_۱۱.۵_۱۳_۱۵ عرضه می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر ازشرایط فروش، آفر وقیمت ها بابخش فروش تماس حاصل فرمائید.

mta5 catalogo mta 16pagV10_Page_01