آدرس دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:

تهران / کارگر شمالی(امیرآباد)/ خیابان چهارم/ پلاک ۳۸/ طبقه اول/ واحد ۱

تلفن :

۸۸۳۵۵۸۰۱

۸۸۳۵۳۱۳۵

۸۶۰۹۳۱۰۲

ایمپلنت الماس دندان
نمایش موقعیت الماس دندان ایرانیان در نقشه گوگل