سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران از پنجم الی هشتم آذرماه سال ۹۲ در محل هتل المپیک برگزار گردید. شعار این کنگره دانش در غالب هنر و تکنولوژی تعیین شده بود و از آنجا که در کنگره سال گذشته انجمن کارگاه های عملی مورد استقبال بی سابقه همکاران دندانپزشک قرار گرفت، گروه علمی سیزدهمین کنگره نیز با رویکرد عملی در این کنگره کارگاه های متنوعی در نظر گرفته بودند. در پایان کنگره به شرکت کنندگان کارگاه های آموزشی مدرک مربوطه ارائه گردید.

کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیست‌

 

مشاهده تصاویر کنگره پروستودنتیست های ایران آذرماه ۹۲