پنجاه و سومین کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکان ایران با موضوعیت «چالشهای تشخیص در دندانپزشکی» از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ در مرکز همایشهای برج میلاد تهران برگزار شد.
در این رویداد علمی و تخصصی که همه ساله با حضور جمع کثیری از دندانپزشکان گرامی و دانشجویان دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور و با تلاش ارزشمند هیئت مدیره محترم انجمن علمی دندانپزشکی ایران برگزار گردید تعدادی از اساتید و محققان برجسته و پیشکسوتان دندانپزشکی طی ۴ روز آخرین دستاوردهای علمی و تجربیات عملی خود را برای حضار و شرکت کنندگان در کنگره ارائه نمودند.

کنگره دکتر نوابمشاهده تصاویر پنجاه و سومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکان ایران