هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ ۲۴ الی ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲ در هتل المپیک تهران برگزار گردید. این کنگره توسط انجمن دندانپزشکان عمومی برگزار شده با حضور متخصصین دندانپزشکی ایران و سراسر جهان سکوی مناسبی برای تبادل نوآوری ها و تازه های دندانپزشکی بود. سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی مهم با موضوع چالش ها و پیشرفت های دندانپزشکی از تئوری تا عمل برگزار شد.

شرکت الماس دندان ایرانیان با حضور فعال خود در نمایشگاه جانبی این کنگره جدیدترین محصولات ایمپلنت موزوگرائو و بایو متریال بایوتک و موتور جراحی ایمپلنت ماریوتی را به نمایش گذاشت.