آدرس مطب: ارومیه- خیام شمالی ابتدای خان بابا خان-روبروی ساختمان لقمان حکیم-ساختمان سقراط-طبقه اول

تلفن: