آدرس مطب:اهواز-خیابان دکتر شریعتی _بین چهارراه نادری وسینمااکسین_ کوچه نجفی _پلاک۳۰

تلفن:۰۶۱۳۲۲۲۴۸۹۷