قوت : osseointegrention  عالی    ضعف : مانت در نواحی که فضا کم باشد با مشکل مواجه خواهیم بود

 

آدرس مطب: کرج میان جاده _بلوار سرتیپ حدادی (بلوارکرج نو)_روبروی خیابان ناصر ترابی_ جنب آموزشگاه موسیقی هم نوا _ساختمان سینا

تلفن: ۰۲۶۳۴۴۲۸۰۲۵