کارگاه آموزشی ایمپلنت ومعرفی سیستم MOZOGRAU درتاریخ ۲۵/۰۹/۹۵ با آموزش ادوایزرهای علمی شرکت الماس دندان ایرانیان جناب دکتر محمد رضا دل آرام(پریودنتیست)وجناب دکتر کوشا غلامرضایی(متخصص پروستودنتیست)برگزار گردید.
دراین دوره فشرده یک روزه که جناب دکتر دل آرام با معرفی ایمپلنت وست جراحی MG کلاس خود را شروع و سپس با آموزش عملی وجراحی زنده ایمپلنت به اتمام رساندند.
درنوبت ظهر هم استاد محترم جناب دکتر غلامرضایی ضمن ارائه نکات قابل توجه درخصوص نحوه ی قالبگیری ومعرفی قطعات پروتزی، سیستم و قطات مرتبط با آن را بصورت تئوری وسپس عملی برای شرکت کنندگان محترم تشریح و در پایان نیز به سوالات تخصصی حاضرین در زمینه پروتز پاسخ نموده اند.