دوره یک روزه تئوری وکلینکالی سیستمMOZOGRAU درتاریخ ۹۵/۱۰/۱۷ درکلینیک مهرایران واقع دراسلامشهر توسط ادوایزرهای علمی شرکت الماس دندان ایرانیان جناب آقای دکتر محمدرضا دل آرام (پریودنتیست) و جناب آقای دکترکوشا غلامرضایی(پروستودنتیست) درقالب معرفی قطعات وجراحی زنده برگزار گردید.
از این رو جا دارد ضمن تشکر از همکاری خوب و صمیمی مدیریت و پرسنل کلینیک مهر ایران در اجرای هرچه بهتر این برنامه یک روزه، از ادوایزرهای خوب و همراه همیشگی شرکت الماس دندان ایرانیان نیز صمیمانه قدردانی به عمل آید.