دوره یک روزه معرفی سیستم ایمپلنت موزوگرائو با همکاری جهاد دانشگاهی استان البرز در شهر کرج برگزار شد. در این دوره که ۱۵ نفر از دندانپزشکان حضور داشتند استاد محترم جناب آقای دکتر دل آرام ضمن ارائه نکات قابل توجه جراحی ایمپلنت به صورت عملی روی مدل فک و جراحی زنده سیستم ایمپلنت ام جی را برای شرکت کنندگان تشریح نمودند. همچنین دندانپزشکان ضمن انجام تمرین روی مدل فک تحت نظارت دکتر دل آرام با روش استفاده از سیستم ایمپلنت ام جی آشنا شدند . در پایان یکی از دندانپزشکان تحت نظارت آقای دکتر دل آرام عمل جراحی ایمپلنت را بر روی یکی از بیماران خود انجام داد.