شرکت الماس دندان ایرانیان برای ارتقاء سطح علمی و فنی پرسنل فروش خود، با همکاری شرکت MozoGrau ، اقدام به برگزاری دوره آموزشی درون سازمانی نموده است که با تدریس آقای دیوید گارسیا (David Garcia) و خانم کارولینا زامبرانو (Carolina Zambrano) در دو روز برگزار گردید.